Větrná turbína

Jak funguje větrná elektrárna

Větrné elektrárny jsou jedním z nejpopulárnějších zdrojů obnovitelné energie na světě. Jejich využití se v posledních letech rapidně zvýšilo, protože nabízejí čistý a udržitelný způsob výroby elektřiny. Jak přesně fungují větrné elektrárny a jaký je princip jejich činnosti?

Princip fungování větrných elektráren

Základem větrné elektrárny je větrná turbína, která je umístěna na vysoké věži. Tato turbína obsahuje několik klíčových částí. První z nich je rotor, který je složen z několika listů, často tvaru lopatky. Když vítr fouká, jeho energie pohání rotor a způsobuje, že se listy otáčejí.

Další důležitou částí je generátor, který se nachází uvnitř větrné turbíny. Jak rotor rotuje, generátor přeměňuje mechanickou energii získanou z větru na elektrickou energii. Principem generátoru je elektromagnetická indukce, která využívá pohybu vodiče v magnetickém poli. Tím se vytváří střídavý proud, který je následně transformován na potřebnou úroveň napětí.

Elektrická energie vyrobená generátorem se poté přenáší kabelem z větrné turbíny do transformátoru, který zvyšuje napětí. Vysokonapěťový proud je přenášen přes elektrickou síť, aby bylo možné distribuovat energii do domácností a průmyslových zařízení.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Bezpečnostní prvky

Turbíny Aeolos disponují dvěma hydraulickými brzdami, které jsou schopny zastavit turbínu v jakékoli nouzové situaci. Pitch Control umožňuje inteligentní řízení sklonu lopatek, což zvyšuje výkon turbíny při nízkých rychlostech větru a stabilizuje ji při vysokých rychlostech. Tento systém chrání turbínu před přetížením a nadměrným větrem. Yaw control je další důležitý prvek větrné elektrárny, který se týká ovládání směru otáčení větrné turbíny kolem svislé osy. Jedná se o mechanismus, který umožňuje větrné elektrárně reagovat na změny směru větru a orientovat rotor turbíny ve správném směru. Turbíny jsou vybaveny i přepěťovou ochranou a zemnící skříní, která reguluje napětí v případě přepětí a zajišťuje stabilnější výkon. Díky dvojitému zabezpečení, které zahrnuje redundantní brzdy a zdroje nepřerušitelného napájení, je zajištěna kontinuální a spolehlivá funkce turbíny.

Jak funguje větrná turbína

Vysoká účinnost a spolehlivý design

Turbíny jsou vybaveny generátorem s nízkými otáčkami a přímým náhonem, což zvyšuje spolehlivost a snižuje potřebu údržby. Jsou vybaveny větším rotorem, který zaručuje vyšší výkon při nižších rychlostech větru. Všechny komponenty turbíny jsou odlévané podle příslušných norem IEC 61400-2. Tím se zajišťuje spolehlivost a dlouhodobá životnost. Turbíny mají nízké náklady na údržbu díky automatickému promazávacímu systému a snadnému přístupu do gondoly. Řízení turbín je inteligentní díky programovatelnému logickému řadiči (PLC) a dotykovému displeji. Turbíny také nabízejí možnost dálkového monitorování a ovládání přes internet.

Větrné turbíny

Přímé připojení bez příruby

Větrné turbíny

Větrné elektrárny s Plugeon

Jsme odborníci v oblasti větrných turbín o výkonu od 1 do 100 kW. S naším profesionálním konstrukčním týmem a autorizovaným stavebním dozorem jsme schopni instalovat větrné turbíny po celé České republice a v Německu. Nabízíme osobní konzultace zdarma, abychom Vám poskytli nejlepší možné řešení.

Větrné turbíny představují klíčovou technologii v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jejich využití nejenže pomáhá bojovat proti změně klimatu a snižovat závislost na fosilních palivech, ale také přináší významné ekonomické výhody díky nízkým provozním nákladům a dlouhodobému potenciálu generovat levnou a udržitelnou elektřinu. V případě dotazů nebo zájmu o větrné elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna x horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více
Větrná elektrárna pro rodinný dům

Větrná elektrárna pro rodinný dům

Větrná elektrárna pro rodinný dům V současné době se stále více lidí zajímá o
Číst více
Větrné turbíny horizontální

Větrné turbulence při výběru lokace pro umístění větrné turbíny

Větrné turbulence při výběru lokace pro umístění větrné turbíny Větrné turbíny se stávají stále
Číst více
Větrné turbíny

Větrná energie: Udržitelně a ekonomicky výhodné 

Větrná energie Udržitelně a ekonomicky výhodné Větrná energie se stala jedním z klíčových pilířů
Číst více
Větrné elektrárny

Umístění větrných turbín pro efektivní využití větrné energie

Větrné turbíny jsou jednou z nejefektivnějších forem obnovitelné energie.
Číst více