Kombinace solární a větrné elektrárny

V dnešní době se stále více lidí a podniků snaží najít udržitelné způsoby, jak získávat energii, aby snížili své uhlíkové stopy a zároveň snížili náklady na energie. Jedním z nejefektivnějších řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie je kombinace solárních a větrných elektráren. Tento článek vám poskytne přehled o tom, jak mohou tyto dva systémy spolupracovat, aby poskytly efektivnější a spolehlivější zdroj energie.

Jak fungují solární a větrné elektrárny?

Solární elektrárny pracují na principu fotovoltaického jevu, kde sluneční světlo (fotony) interaguje s materiálem solárního panelu, obvykle křemíkem, což vede k uvolnění elektronů a vytvoření elektrického proudu. Tento proces přeměňuje sluneční světlo přímo na elektrickou energii, která může být buď okamžitě spotřebována, nebo uložena do baterií pro pozdější využití.

Větrné elektrárny na druhou stranu využívají kinetickou energii větru. Větrné turbíny mají lopatky, které se otáčejí působením větru. Toto otáčení se přenáší na rotor, který je spojen s generátorem. Generátor pak přeměňuje mechanickou energii z otáčejících se lopatek na elektrickou energii.

Kombinace těchto dvou technologií nabízí robustní řešení pro výrobu energie, protože solární panely poskytují energii během slunečných dní, zatímco větrné turbíny mohou efektivně generovat energii během větrných období, což zajišťuje kontinuální dodávku energie bez ohledu na denní čas nebo meteorologické podmínky.

Větrná energie schéma

Vítr prochází přes lopatky turbíny a vytváří vztlak, což způsobuje otáčení lopatek a roztočení rotoru.

Spřádací rotor roztáčí lopatky.

Otáčení vysokorychlostní lopatky v generátoru indukuje napětí ve vodiči a generuje elektřinu.

Stejnosměrný proud (DC) putuje do invertoru, kde je přeměněn na střídavý proud (AC).

AC je pak přiváděno přímo do domácí elektrické sítě k napájení světel a spotřebičů, nebo…

…do bateriové banky pro uložení, nebo…

…do připojení k elektrické síti.

Kontrolér nabíjení reguluje proud mezi solárními panely a baterií, aby nedošlo k poškození baterie přebíjením

Solární panely zachytávají sluneční záření a přeměňují je na stejnosměrný proud

Mění stejnosměrný proud (DC) z baterií na střídavý proud (AC), který lze použít v domácích elektrozařízeních

Dům může být připojen k veřejné elektrické síti, což umožňuje odesílání přebytečné energie zpět do sítě.

Baterie ukládá elektrickou energii vyrobenou solárními panely

Výhody kombinace solárních a větrných elektráren

Zvýšená spolehlivost

Větrné a solární systémy se často doplňují. Když není slunečno, může být větrno a naopak. Kombinací těchto dvou zdrojů můžete zvýšit pravděpodobnost, že váš systém bude vyrábět energii bez ohledu na počasí.

Efektivnější využití prostoru

Pokud máte omezený prostor, můžete instalovat solární panely na střechy budov a větrné turbíny na otevřené plochy kolem nich. Tímto způsobem maximalizujete výrobu energie z každého dostupného metru čtverečního.

Snížení variability energie

Použitím více zdrojů energie můžete vyrovnat kolísání v produkci, které jsou typické pro jednotlivé zdroje, a zajistit stabilnější a předvídatelnější dodávky energie.

Zvýšená energetická nezávislost

S kombinací větrných a solárních elektráren můžete být méně závislí na tradičních zdrojích energie a energetických sítích, což může vést k větší energetické nezávislosti.

Implementace kombinovaného systému

Lokalita: Zvolte lokalitu, kde jsou podmínky pro oba typy energie optimální. Některé oblasti mohou mít výhody pro solární energii, zatímco jiné pro větrnou energii.

Návrh systému: Systém by měl být navržen tak, aby oba zdroje energie efektivně spolupracovaly. To zahrnuje správné umístění solárních panelů a větrných turbín, stejně jako integraci s energetickým úložištěm, jako jsou baterie.

Územní plánování a povolení: Než zahájíte instalaci solárních panelů nebo větrných turbín, je klíčové seznámit se s místními regulačními požadavky a získat potřebná povolení. Tento krok může mít významný dopad na umístění a konfiguraci vašeho zařízení, proto je důležité se těmito pravidly řídit.

Klíčové aspekty kombinace solárních a větrných elektráren

Kombinace solární a větrné elektrárny představuje efektivní a udržitelnou cestu k získávání obnovitelné energie. S průmyslovým vývojem a zvyšující se dostupností technologií se stává tato kombinace stále přístupnější. Investice do kombinovaného systému nejenže zlepší vaši energetickou efektivitu, ale také přispěje k ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

Společnost Plugeon nabízí komplexní služby od poradenství přes plánování až po instalaci větrných systémů, což činí z této technologie další krok směrem k udržitelnému energetickému systému a ekologičtější budoucnosti. V případě zájmu o naše služby nebo další informace nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více