Skip to content
Větrné turbíny horizontální

Umístění větrných turbín pro efektivní využití větrné energie

Větrné turbíny jsou jednou z nejefektivnějších forem obnovitelné energie, která se stále více uplatňuje ve světě. Správné umístění turbíny je klíčové pro zajištění maximálního využití větrné energie a její efektivní přeměnu na elektrickou energii. V tomto článku se podíváme na důležité faktory, které je třeba zvážit při rozhodování o umístění větrné turbíny.

Geografické podmínky

Geografická lokalita je zásadním faktorem při rozhodování o umístění větrné turbíny. Ideální místo je charakterizováno dostatečným a konzistentním prouděním větru. Průzkumy větrných podmínek v dané oblasti jsou nezbytné pro získání přesných dat o rychlosti a směru větru. Důležitým aspektem je také stabilita větru, která ovlivňuje provozní spolehlivost turbíny.

Směr větru se obvykle vyjadřuje pomocí větrné růžice, která graficky znázorňuje rozložení větru v dané oblasti. Regionální větrná růžice je vytvořena na základě meteorologických dat z nedalekých meteorologických stanic. Tato růžice poskytuje cenné informace o proudění větru na konkrétním pozemku. Větrný vzor je pečlivě vypočítán s ohledem na různé faktory, jako jsou povrchové podmínky, vegetace a blízké budovy, aby přesně odrazil reálné větrné podmínky na daném místě.

Větrná růžice

Růžice síly větru

Větrná růžice

Růžice frekvence větru

Větrná růžice

Růžice rychlosti větru

Povrchové podmínky

Při umístění větrné turbíny je důležité zohlednit povrchovou topografii dané oblasti. Povrchové podmínky mají vliv na průtok větru a mohou ovlivnit výkon a spolehlivost turbíny. Následující faktory je třeba zvážit:

Otevřená krajina

Ideálním prostorem pro umístění větrné turbíny je otevřená krajina bez významných překážek, jako jsou hory, vysoké budovy nebo hustý porost. Otevřené pole, kopce nebo pobřežní oblasti poskytují neomezený průtok větru, což zvyšuje výkonnost turbíny. V takovýchto lokalitách je pravděpodobnost získání stabilního a konzistentního proudění větru větší.

Umístění větrných turbín
Umístění větrných turbín

Výškový rozdíl

Převýšení terénu může také ovlivnit umístění turbíny. Větrné turbíny jsou často účinnější na vyvýšených místech, kde je větší rychlost větru. Vyšší nadmořská výška umožňuje turbíně dosáhnout na silnější větrné proudy. V důsledku toho mohou turbíny na vyvýšených místech získávat větrnou energii s větší intenzitou a konzistencí. Rychlost větru se obvykle zvyšuje s nadmořskou výškou, což umožňuje turbíně generovat více energie. Na obrázku můžete vidět jak se rychlost větru mění. Vítr má tendenci klesat na úpatí kopce, při stoupání zrychlovat a  na vrcholu kopce dosahuje přibližně dvojnásobku rychlosti větru. 

Umístění větrných turbín

Větrné turbulence

Turbulence vzniká, když proudění větru narazí na překážky, jako jsou vysoké budovy nebo okolní lesy. Tyto překážky způsobují zpětný proud vzduchu a nepravidelné proudění větru kolem turbíny. To může způsobovat nestabilitu a kolísání výkonu turbíny.

Při volbě umístění větrné elektrárny je proto důležité provést detailní analýzu okolního prostředí a identifikovat překážky, které by mohly ovlivnit proudění větru. Je vhodné vybrat lokalitu, kde jsou minimální překážky v blízkosti turbíny, aby se minimalizovaly turbulence.

Umístění větrných turbín

Regulační a právní aspekty

Při plánování umístění větrné turbíny je nutné zvážit regulační a právní aspekty. Zahrnuje to dodržování stávajících zákonů, nařízení a předpisů týkajících se výstavby a provozu větrných turbín, ale díky nově schválenému energetickému a stavebnímu zákonu, známému jako Lex OZE 1, již není nutná změna územního plánu pro výstavbu nových zdrojů energie. Tato novela, schválena Senátem dne 11. ledna, má za cíl usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Nově schválená novela energetického a stavebního zákona přináší významné usnadnění pro výstavbu větrných turbín pro výrobu zelené energie. Podle této novely již není vyžadováno stavební povolení pro stavbu menších větrných turbín (VTE) s instalovaným výkonem do 50 kW. Tímto opatřením se značně snižuje administrativní zátěž a zjednodušuje proces výstavby menších větrných turbín pro produkci zelené energie. Investoři v oblasti obnovitelných zdrojů energie budou mít tak větší volnost při umisťování těchto menších zařízení, což může podpořit jejich rozvoj a šíření větrné energie.

Správné umístění větrných turbín je rozhodujícím faktorem pro dosažení maximálního využití větrné energie. Při rozhodování o umístění turbíny je nezbytné zohlednit geografické a povrchové podmínky, dostupnost větrného zdroje, a také infrastrukturu a logistiku. Použití informací z důkladné analýzy těchto faktorů pomůže zajistit efektivní provoz větrné turbíny a přispěje k udržitelnému využití obnovitelné energie. V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Tým Plugeon

Další články

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna

Vertikální větrná elektrárna vs. horizontální větrná elektrárna Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem
Číst více