Skip to content
Horizontální větrná elektrárna Plugeon

Vertikální větrná elektrárna
vs.
horizontální větrná elektrárna

Využití obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem směrem k udržitelné budoucnosti. Mezi tyto zdroje patří i větrná energie, která má potenciál efektivně a čistě zásobovat elektřinou domácnosti, průmysl a komunitní infrastrukturu. Dvěma hlavními typy větrných turbín, které se uplatňují ve větrných elektrárnách, jsou horizontální a větrné větrné turbíny. Každý z těchto typů má své vlastní výhody a využití, přispívající k zelenější a udržitelnější energetické budoucnosti.

Horizontální větrná turbína

Horizontální větrné turbíny jsou dobře známé svým charakteristickým designem s rotačními lopatkami umístěnými na větrném sloupu. Tento typ turbín se často používá v rozsáhlých větrných farmách, pro průmyslové projekty, farmy, hotely a další rozsáhlé zařízení kde vytvářejí účinnou síť pro produkci elektrické energie. Jednou z klíčových výhod horizontálních větrných turbín je jejich schopnost maximalizovat výkon při stabilním větru a vyšších rychlostech. Díky své výšce a rozsáhlosti jsou tyto turbíny schopny zachytávat energii větru ve větší výšce nad zemí, což zvyšuje jejich efektivitu.

Rotace lopatek větrné elektrárny

Vertikální větrná turbína

Vertikální větrné turbíny mají odlišný design, který se skládá z rotačních lopatek umístěných kolem vertikální osy. Tento typ turbín se často uplatňuje v urbanizovaných oblastech, včetně rodinných domů. Jednou z klíčových výhod větrných větrných turbín je jejich schopnost pracovat i při nižších rychlostech větru a zároveň jsou méně náchylné na změny směru větru. To znamená, že jsou ideální pro umístění v blízkosti domů, kde je větrný proud méně konzistentní.

Vertikální větrná elektrárna Aeolos
Větrná elektrárna pro rodinný dům Plugeon

Plugeon - řešení přímo pro Váš projekt

Je důležité si uvědomit, že oba typy větrných turbín mají své specifické výhody a jsou klíčovými hráči v přechodu k obnovitelné energetice. Horizontální větrné turbíny poskytují velkou výrobní kapacitu a jsou schopny generovat elektřinu na velkém území. Vertikální větrné turbíny naopak umožňují využití větrné energie i pro rodinné domy, což může přispět ke snížení závislosti na tradičních zdrojích energie. 

Větrné elektrárny Aeolos jsou koncipovány s ohledem na maximální regulaci hluku, energetickou účinnost a dokonalý design. Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistou energii představují naše větrné elektrárny pro váš projekt vynikající volbu pro budoucnost, která je udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Přechod k větrné energii je klíčovým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Kombinace horizontálních a větrných větrných turbín přináší neomezený potenciál využití větrné energie v různých typech prostředí. Jejich přítomnost představuje krok k čisté energetické budoucnosti, kde se můžeme spolehnout na obnovitelné zdroje energie a snížit emise skleníkových plynů.

Tým Plugeon

Další články

Kombinace solární a větrné elektrárny

Kombinace solární a větrné elektrárny V dnešní době se stále více lidí a podniků
Číst více

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny

Co je potřeba vyřídit před výstavbou větrné elektrárny nad 50 kW výkonu Stavba větrné
Číst více

Změny v přetocích z VTE

Změny v přetocích z VTE V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích
Číst více