Změny v přetocích z VTE

V roce 2023 dochází k významné změně v přetocích elektřiny u fotovoltaických i větrných elektráren. Již není třeba žádat o licenci na výkup elektřiny s výkonem do 50 kW (dříve platila hranice 10 kW).

V minulosti bylo možné provádět výkup elektřiny pouze s jedním dodavatelem a to právě přímo s vaším dodavatelem elektrické energie. Od roku 2023 můžete získat 2 EAN čísla (spotřební a výrobní) kdy si sami můžete vybrat dodavatele elektřiny a dodavatele, který od Vás bude elektřinu vykupovat.

Kód EAN (European Article Number) je unikátní identifikátor pro odběrná místa elektřiny. Lze z něj zjistit i distributora podle trojčíslí. Například ČEZ má kódy 400–899, PREdistribuce 300 a EG.D 100–299. Každý distributor musí poskytnout EAN každému, kdo si o něj zažádá. Je však třeba zdůraznit, že získání výrobního EAN je jen prvním krokem a neznamená automaticky, že můžete začít prodávat elektřinu. Samotný výkup elektřiny si musíte domluvit sami s konkrétním odběratelem.

 

Přechod k větrné energii je klíčovým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Kombinace horizontálních a větrných větrných turbín přináší neomezený potenciál využití větrné energie v různých typech prostředí. Jejich přítomnost představuje krok k čisté energetické budoucnosti, kde se můžeme spolehnout na obnovitelné zdroje energie a snížit emise skleníkových plynů.

Tým Plugeon